درباره ما

سلام دوست من

نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند روی کل آن روز تاثیر بگذارد

هر روز را با یک لبخند، آرامش خیال، خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی از خدا آغاز کنید…!

 

 

اطلاعات مدیرسایت:

سلام من مهراد حیدری هستم مدرس مهارت های موفقیت، هدف و باور ما این است که با آموزش هایی که می بینیم یک رشد

و شادی پایدار را در خود ایجاد کنیم.